Zaburzenia Afektywne Dwubiegunowe

Znani ludzie z ChAD, opis, objawy, praca

Choroba afektywna dwubiegunowa (w skrócie ChAD) - grupa nawracających zaburzeń psychicznych, w przebiegu których występują zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne, rozdzielone (lub nie) okresami bez objawów (tzw. remisji).

Choroba afektywna dwubiegunowa jest nieuleczalna. Leczenie ogranicza się do stosowania leków łagodzących jej przebieg. Całkowite wyleczenie na poziomie obecnej wiedzy medycznej jest niemożliwe.

W zależności od przyjętych kryteriów rozpoznania, rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych wynosi 0,4-1,5% populacji. Początek przypada zwykle na trzecią dekadę życia, choroba dotyka równie często mężczyzn i kobiety. Leczeniem z wyboru jest farmakoterapia z zastosowaniem leków normotymicznych (stabilizujących nastrój).

źródło: wikipedia

Objawy

Epizody depresyjne
 • problemy z koncentracją uwagi
 • wyraźny spadek tempa wykonywanych czynności
 • trudność w podejmowaniu nawet błahych codziennych decyzji
 • anhedonia
 • obniżenie nastroju
 • obniżenie samooceny
 • zaburzenia łaknienia (znaczące zwiększenie lub brak apetytu)
 • zmniejszenie energii życiowej: rezygnacja z dotychczasowych aktywności, wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • problemy ze snem (na przykład wybudzanie się wczesnym rankiem lub hipersomnia)
 • myśli samobójcze
 • halucynacje lub urojenia (w przypadku zaburzenia z objawami psychotycznymi)
Epizody maniakalne
 • często brak wglądu
 • gonitwa myśli
 • halucynacje lub urojenia (w przypadku zaburzenia z objawami psychotycznymi)
 • odhamowanie seksualne
 • podniecenie psychoruchowe
 • wielomówność
 • trudności w koncentracji
 • zawyżona samoocena
 • zmniejszenie krytycyzmu (podejmowanie lekkomyślnych działań)
 • zmniejszona potrzeba snu
 • zwiększenie energii
Epizody mieszane

Epizod mieszany przejawia się jednoczesnym występowaniem objawów zarówno depresji, jak i manii/hipomanii. Spowolnieniu psychoruchowemu może towarzyszyć przyspieszenie myśli, aż do gonitwy myśli, niepokój, drażliwość. Z kolei większej aktywności może towarzyszyć poczucie smutku, utraty radości i sensu życia, myśli samobójcze. Stany mieszane z drażliwością czy zwiększonym napędem psychoruchowym z utratą sensu życia („pobudzeniem z depresją”) wymagają szczególnie wnikliwej obserwacji pacjenta pod kątem myśli i tendencji samobójczych.

źródło: mp.pl

ChAD, a praca

Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ChAD zajmuje szóste miejsce wśród czynników powodujących największą niezdolność do pracy określaną jako utrata lat pracy z powodu niepełnosprawności u osób młodych.


Choroba afektywna dwubiegunowa to druga co do częstości przyczyna niezdolności do pracy z powodów psychiatrycznych.

źródło: mp.pl

"Myślę, że spokojnie możemy chorobę afektywną dwubiegunową nazwać chorobą wielkich. Z moim zdaniem na pewno zgodzi się profesor z Uniwersytetu w Iowa, Nancy Andreasen. Była jedną z pierwszych osób prowadzących badania na ten temat, obserwowała 30 znanych pisarzy przez niemal 15 lat. W 1974 roku stwierdziła, u 80 procent objawy zaburzeń afektywnych, a u niemal połowy rozpoznała chorobę dwubiegunową."

źródło: Rock Radio

Artykuły o ChAD